Werkzaamheden

Gaskraan dicht

De gaskraan dicht, en van de vaste lasten af zonder afsluitboete

Mensen die van het gas af gaan hoeven niet te betalen voor het volledig wegnemen van de gasaansluiting. Er is geen grondslag voor de ‘afsluitboete’ van 687 euro die onder andere door netbeheerder Liander wordt opgelegd als mensen hun overeenkomst voor gas opzeggen. Gaslozen kunnen bij opzegging ook niet verplicht worden om apart opdracht te geven hun aansluiting helemaal weg te laten halen. Dit volgt uit een bindend advies van de Geschillencommissie Energie van 16 april 2018 in een zaak die ik had aangespannen. In een vervolg bindend advies van de Geschillencommissie van 4 februari 2019 is deze uitspraak gehandhaafd, maar schrijft de commissie een alternatieve vorm van afsluiten voor, waarvoor Liander de rekening mag sturen. De hoogte daarvan is echter nog steeds niet duidelijk, en bovendien moet Liander eerst aan een aantal voorwaarden voldoen.

Stroomschema: zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gasN.a.v. Kassa 12 januari 2019: Stroomschema: Zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas (Volgens Kassa de 'Methode Bram Bos", maar in feite het product van een intensieve samenwerking op Tweakers)

Nederland moet van het gas af. En overal in het land maken voorlopers inmiddels ook hun huis gasvrij, bijvoorbeeld met betere isolatie, warmtepompen en inductiekookplaten. Als ze daarna de gaskraan dichtdraaien wacht ze in sommige regio’s echter nog een vervelende verrassing: om van de vaste lasten voor gas af te komen, verplicht de netbeheerder aldaar ze een fors bedrag (tot wel 687 euro) te betalen voor het volledig wegnemen van de meter én de leidingen naar de straat. Het veel goedkopere verzegelen of afdoppen vinden ze niet voldoende. Het gaat dan met name om Liander en een paar kleinere netbeheerders. Stedin en Enexis doen een stuk minder moeilijk.

Deze zg. ‘afsluitboete’ is in 2017 meermaals onderwerp van discussie, schriftelijke vragen en moties geweest in de Tweede Kamer, maar kabinet noch Kamer bleken bereid om die kosten als collectief te dragen.

De rechtmatigheid en de zin van die ‘boete’ is echter nooit aan de orde gesteld. In een bindend advies van de Geschillencommissie Energie, een laagdrempelige vorm van conflictbeslechting door een rechter en twee juristen, is dat nu wel gedaan.

Ik zei mijn ‘Aansluit- en Transportovereenkomst’ met Liander geheel volgens de Algemene Voorwaarden op, maar kreeg steeds nul op het rekest van de netbeheerder. Die probeerde me steeds opdracht te laten geven tot het wegnemen van de aansluiting, wat ik niet deed.

De klacht die ik eind oktober 2017 indiende bij de Geschillencommissie leidde half april tot een bindend advies. De conclusie van de commissie was dat ik met mijn opzegging geheel volgens de regels had gehandeld, en de netbeheerder die opzegging ook moet doorvoeren. Daarbij mag de netbeheerder volgens de commissie “enkel de in verband met de afsluiting gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen, niet zijnde de kosten die verband houden met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting.”

Netbeheerder Liander beraadt zich nog steeds (inmiddels half juli 2018) op wat de uitspraak precies betekent.

Voor mij is de uitspraak wel duidelijk. Ik heb altijd aangegeven best bereid te zijn een redelijk bedrag te betalen voor verzegelen of afdoppen van de gasleiding, maar de buitensporige werkzaamheden waar Liander mij en vele anderen voor wil laten opdraaien gingen me echt te ver. De commissie deelt klip en klaar mijn opvatting dat de netbeheerder daar ook geen enkele grondslag voor heeft. En dat is van belang voor al die mensen die best willen investeren in een gasloos huis, maar opzien tegen de kosten.

Hoewel het bindend advies van de geschillencommissie geen jurisprudentie is zoals die van een rechter, is de door mij gevolgde route wel door iedereen te volgen die geen gas meer nodig heeft, maar de meter niet per se kwijt wil. De Algemene Voorwaarden waar ik me op beriep zijn ook gelijk voor alle netbeheerders.

Bram Bos, 10 mei 2018

Update 15 oktober: Deze zaak is nog steeds niet afgesloten. Ik heb Liander op 30 april uit coulance €138,02 geboden (bedrag is 1 jaar netwerk- en meterkosten voor mijn huishouden), maar Liander deed en doet geen tegenbod, reageerde in het geheel niet meer. Na druk vanuit mij en de Geschillencommissie maakte Liander duidelijk dat het bedrijf een onderzoek heeft gelast door Kiwa Gastec naar de veiligheid van de verschillende manieren van afsluiten. En dat ze op grond van de resultaten van dat onderzoek nog weleens zouden bepalen wat afsluiten zou gaan kosten. Daarbij suggereren ze zelfs dat het ook wel weer 605 euro zou kunnen worden als dat omineuze rapport van Kiwa Gastec daar aanleiding toe geeft. Ik ben het daar fundamenteel niet mee eens, dus we gingen er nog een robbertje over praten bij de Geschillencommissie Energie op 22 november. Uitspraak in januari 2019.

Update 12 februari 2019: In een vervolg bindend advies van 4 februari 2019 handhaaft de commissie het eerdere bindend advies, maar middelt de wens van Liander (verwijderen en €605 in rekening brengen) en die van mij (vanuit redelijkheid €138,02 bijdragen) door een goedkopere manier van afsluiting (buiten gebruik stellen van de aansluitleiding conform NEN 7244-7 artikel 5.3) voor te schrijven (na o.a. een Europese aanbesteding) en mij daarvoor te laten betalen. Over de hoogte van dat bedrag wil de commissie zich niet uitspreken. Vandaar dat mijn klacht over de uitvoering van het bindend advies werd verworpen. Onduidelijk blijft óf en zo ja welke juridische argumentatie ten grondslag ligt aan dit advies van de commissie. Zie voor een verdere duiding deze post op Tweakers.


Voor de geďnteresseerden zijn hieronder de achterliggende documenten van mijn kant te vinden. Dat doe ik niet met het omvangrijke verweerschrift van Liander én de dupliek van Liander op mijn repliek. Een mail met motivering kan helpen.

Ik verwijs voor een verdere inhoudelijke discussie over dit onderwerp naar dit levendig forum op Tweakers, waar enige tientallen mensen die van het gas af zijn of willen hun ervaringen met de netbeheerders, en speciaal Liander delen. Daar is ook een overzicht te vinden van de diverse routes om kosteloos, of tegen lage kosten van de vaste lasten voor je gasaansluiting af te komen.

Werkzaamheden